Investice zajištěná nemovitostí
s výnosem až 9%

Investujte se společností Man Invest do podnikatelských subjektů, které mají budoucnost, ale chybí jim finanční prostředky. Vybíráme pro vás vhodné investiční případy, takže se dostanete na velmi zajímavé zhodnocení svých investic dosahující až 9 % p.a. Při nejnižším možném riziku, protože všechny vaše investice jsou zajištěné nemovitostí. O své investici máte perfektní přehled, protože od začátku jste v kontaktu s naším investičním konzultantem. Od úvodní konzultace, očekávání, přes výběr nemovitosti, vytvoření zástavy, po její správu až po vyplácení zisků.

Proč lidé investují s námi?

  • Nadstandardní garance, ručená zástavním právem
    – investor bude 1. zajištěný v pořadí zapsaný na LV

  • Můžete dosáhnout výnosu až 9 % ročně při vysoké míře zajištění.

  • Investujete se stabilní společnosti, která je součástí holdingu s obratem ve stovkách milionů Kč.

  • Ideální nástroj pro diverzifikaci vašich investic a doplnění portfolia. Podobný typ investic jinde na českém trhu nenajdete.

Zajištěno 
nemovitostí
1. zástavní
věřitel
Krátkodobá půjčka
1 až 3 roky
Minimální částka
1.000.000 Kč

Úrok p.a.

 7 – 9 %

           

chci investovat

Otázky a odpovědi

Co znamená investice krytá nemovitostí?

Investor bude 1. zajištěný v pořadí zapsaný na listu vlastnictví.
Výše vašich poskytnutých financí nepřesáhne 70% LTV z odhadní ceny nemovitosti.
Vzniká zde tedy značný finanční prostor pro krytí rizik.
Každá nemovitost je oceněna znaleckým posudkem.

Na základě vyčíslení investora a naši společnosti.

Vše záleží na domluvě s investorem. Standardní výplata úroku je na měsíční bázi.

Pokud úvěrovaný nesplácí naši společnosti, investorovi MAN INVEST vyplácí patřičnou částku i nadále. Je to na základě smluvního vztahu mezi MAN INVEST a investorem.

Každá nemovitost je oceněna externím znaleckým posudkem.
V individuálních případech můžete požadovat ocenění nemovitosti od vámi navržené autority.

Vinkulace – pojistka. MAN INVEST má povinnost do 1 měsíce od uzavření smluvního vztahu uzavřít pojištění, které následně musí předložit investorovi.

1) osobní schůzka s jednatelem společnost
2) schůzka advokátů a nastavení draftu smluvní dokumentace
3) pravidelné zasílání nabídkových listů jednotlivých investic a libovolný výběr investora
4) vyhotovení smluvní dokumentace a její revize
5) podpis úvěrové a zástavní smlouvy
6) investor má přístup do našeho CRM, kde vidí splátkový kalendář, aktuální stav, fotky nemovitosti, zkonvertované dokumenty apod. Jednoduše má 100% přehled o své investici.

Teoreticky by mohla nastat časová prodleva v případě vypořádání vašeho případu v rámci případného insolvenčního řízení naší společnosti.
Následná likvidita nemovitosti dle lokality v případě dražby.
V každém případě, bude investor vždy uspokojován jako 1. v pořadí, z případného prodeje zastavené nemovitosti.

Můžete, jen potřebujeme dostatek času na odkup pohledávky. Z pravidla to bývá na základě vzájemné dohody do 3 měsíců.

Co je zástavní právo?
Zástavním právem lze zajistit dluh, investici investora nemovitostí. Pokud by došlo k porušení jakékoli podmínky úvěrové smlouvy, investor může uplatnit vymáhání skrze exekuci či nařízením dražby. Po zpeněžení nemovitosti pak dostane investor zpět jistinu, zisk, zákonný úrok z prodlení, jednorázovou pokutu a pokutu z prodlení dle úvěrové smlouvy.

Co je podzástavní právo?
v případě, že MAN CREDIT bude poskytovat podnikatelský úvěr třetí osobě, bude úvěr zajištěn tvz. podzástavní právem ve prospěch investora a dalším instrumentem viz níže

Mezi MAN CREDITEM a investorem je uzavřena smlouva o úvěru na 10.000.000,- Kč. MAN CREDIT však poskytuje jen úvěr 1.000.000,- Kč

na katastru nemovitostí je první v pořadí zapsán věřitel – MAN CREDIT
a současně je zřízeno podzástavní právo na 10.000.000,- Kč ve prospěch investora

mezi MAN CREDITEM a investorem bude uzavřena smlouva o podmínečném postoupení pohledávky pro případ neuhrazení úvěru MAN CREDITEM investorovi, v takovém případě, by se investor stal účinkem postoupení věřitelem dlužníka MAN CREDITU, vč. postavení v zajištění